BLOG
"Wszystko o kursach i szkoleniach... "

Platforma e-learningowa CKP

wtorek 18 sierpnia, 2020

Szkolenia na platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Proeuropejskiego zbudowane są na bazie szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej.

Programy szkoleń i materiały do szkoleń tworzone są przez trenerów prowadzących zajęcia w CKP, w szkołach zawodowych, w centrach kształcenia ustawicznego i na wyższych uczelniach.

Treści przekazywane na szkoleniach są zgodne z wytycznymi MEN odnośnie kierunków kształcenia, uwzględniają potrzeby rynku pracy w Polsce i UE. Programy i materiały są na bieżąco aktualizowane.

Adres platformy: http://e.ckp.lublin.pl

Zakup wybranego szkolenia oznacza:

  • nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych (scenariusze, prezentacje, filmy video) przez 1 rok od dnia zakupu,
  • dowolny moment przystąpienia do testu sprawdzającego opanowanie materiału,
  • możliwość powtarzania testu,
  • zaświadczenie w wersji PDF z podaniem liczby godzin dydaktycznych (warunkiem wystawienia zaświadczenia jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi na teście lub wykonanie zadania zaliczeniowego).

Zapraszamy też na webinaria – szkolenia online grupowe i indywidualne.

Webinarium (ang. web „sieć”, seminar „seminarium”) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe i marketingowe.