> PROJEKT ZAKOŃCZONY << Program szkolenia: Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiegoPodstawy tworzenia stron WWW[..] Zapisz się już teraz!"/>

PROJEKTY
realziowane przez CKP


BEZPŁATNY Kurs Junior Front-End Developer (240h)

czwartek 13 maja, 2021

Projekt „Outplacement – to się opłaca”

>> PROJEKT ZAKOŃCZONY <<

Program szkolenia:

 1. Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
 2. Podstawy tworzenia stron WWW (HTML, CSS) i pisanie aplikacji w języku JavaScript
 3. Znaczenie i używanie node.js
 4. npm – organizowanie kodu w moduły i pakiety
 5. Używanie biblioteki React.js oraz metody tworzenia i testowania oprogramowania
 6. Tworzenie skryptów automatyzujących zadania
 7. Obsługa różnych źródeł danych, zasady wywołań asynchronicznych
 8. Przetwarzanie struktur XML oraz JSON
 9. Podstawy baz NoSQL i najlepsze praktyki oraz zaawansowane techniki
 10. Najczęściej popełniane błędy i przyczyny nieprawidłowości działania systemu
 11. Używanie narzędzi, technik i oprogramowania

Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1500,00 zł, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i ciepły posiłek.

korzyści płynące z udziału w szkoleniu

W ramach projektu „Outplacement – to się opłaca” zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

Kontakt: Iwona Żebrowska
tel. 535 353 345 e-mail: info@ckp.lublin.pl | szkolenia@ckp.lublin.pl