BLOG
"Wszystko o kursach i szkoleniach... "


Szkolenia komputerowe – preferencje uczestników.

poniedziałek 13 stycznia, 2020

Indywidualne kursy komputerowe

Ostatnimi czasy kursy komputerowe przyjęły formę kursów indywidualnych (wybór uczestników).
Uczestnicy wybierają tą formę ze względu na:
1. Możliwość rozpoczęcia nauki od razu (nie trzeba czekać na zebranie się grupy).
2. Większą efektywność kształcenia.
3. Lepsze dopasowanie tematyki i tempa kształcenia.
4. Elastyczne terminy spotkań (ustalane tylko z trenerem).
5. Możliwość przerwania kursu w każdej chwili – ponieważ nie ma konieczności zakładania „z góry” ilości godzin.
6. Płatność „rozłożona na raty” – ponieważ płaci się za zrealizowane godziny.

Założenia kursów indywidualnych:

1. Minimalna ilość godzin – 2 x 45min (tyle co najmniej musi wynosić jedno spotkanie).
2. Koszt szkolenia podstawowego – od 60 do 100 zł/h.
3. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  – ilość godzin musi wynosić co najmniej 6 x 45 min.

4. Innych limitów brak.

Co do programów szkoleń w przypadku trybu indywidualnego są one ustalane i dopasowywane do potrzeb i możliwości uczestnika.

Natomiast zapisy na szkolenia grupowe prowadzimy na podstawie przesłanych do nas formularzy zgłoszeniowych, które są do pobrania na stronie internetowej pod każdym szkoleniem.