Kurs AutoCAD 2D

Kurs obsługi AutoCAD 2D
AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Specjalizowane wersje AutoCAD’a (np. AutoCAD Mechanical) umożliwiają również wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D, metodą FBM.
Pierwotnie wykorzystywany był tylko przez mechaników, jednak z czasem został rozszerzony i aktualnie jest używany przez architektów i innych projektantów dzięki temu, że firma Autodesk rozszerzyła program o wiele specjalistycznych ?nakładek? np. AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design itp. AutoCAD jest w tym wypadku podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej branży.
Kurs Autocad ma na celu zapoznanie słuchaczy z tworzeniem prostych dwuwymiarowych rysunków technicznych wraz z wymiarowaniem i opisem technicznym.

Program kursu

 1. Pierwsze kroki w programie AutoCAD
  • Zajęcia wprowadzające teoretyczne.
  • Wprowadzenie do programu AutoCAD.
 2. Rysowanie elementów w przestrzeni 2D
  • Układy współrzędnych.
  • Podstawowe elementy rysunkowe.
  • Rysowanie precyzyjne.
  • Konstrukcja obiektów na rysunku.
  • Rysowane elementów złożonych.
 3. Modyfikacja elementów w przestrzeni 2D
  • Modyfikacja elementów płaskich
 4. Opis rysunku
  • Wymiarowanie.
  • Kreskowanie i wypełnianie obszarów.
  • Tworzenie napisów.
  • Linie i wielolinie odniesienia, tolerancje.
  • Informacje i dane statystyczne.
 5. Zarządzanie rysunkiem
  • Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów.
  • Design Center – centrum danych projektowych.
  • Bloki.
  • Przygotowanie wydruku i eksport rysunku.
 6. Projektowanie parametryczne
  • Projektowanie parametryczne elementów 2D

Wymagania wstępne

podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikacja AutoDESK

Na życzenie uczestników jest możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego na Certyfikat AutoDESK (koszt dodatkowy ok. 300zł od osoby)

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24h lekcyjne
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 600zł
 • RABAT: do 100 złstudenci i uczniowie szkół średnich

Korzyści

Słuchacze posiądą umiejętność tworzenia prostych dwuwymiarowych projektów wykonawczych wraz z pełnym opisem technicznym, gotowych do wydruku.

Program kursu

  1. Pierwsze kroki w programie AutoCAD
   • Zajęcia wprowadzające teoretyczne.
   • Wprowadzenie do programu AutoCAD.
  2. Rysowanie elementów w przestrzeni 2D
   • Układy współrzędnych.
   • Podstawowe elementy rysunkowe.
   • Rysowanie precyzyjne.
   • Konstrukcja obiektów na rysunku.
   • Rysowane elementów złożonych.
  3. Modyfikacja elementów w przestrzeni 2D
   • Modyfikacja elementów płaskich
  4. Opis rysunku
   • Wymiarowanie.
   • Kreskowanie i wypełnianie obszarów.
   • Tworzenie napisów.
   • Linie i wielolinie odniesienia, tolerancje.
   • Informacje i dane statystyczne.
  5. Zarządzanie rysunkiem
   • Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów.
   • Design Center – centrum danych projektowych.
   • Bloki.
   • Przygotowanie wydruku i eksport rysunku.
  6. Projektowanie parametryczne
   • Projektowanie parametryczne elementów 2D

Wymagania wstępne

podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikacja AutoDESK

Na życzenie uczestników jest możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego na Certyfikat AutoDESK (koszt dodatkowy ok. 300zł od osoby)

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 80 zł osobogodzina

Korzyści

Słuchacze posiądą umiejętność tworzenia prostych dwuwymiarowych projektów wykonawczych wraz z pełnym opisem technicznym, gotowych do wydruku.