Program kursu

Teoria obrazu – opcjonalnie.

 • Teoria obrazu, podstawy koloru (modele barw i palety), typografia.
 • Podstawy kompozycji, forma i przestrzeń, symetria i asymetria.
 • Wszystko o bitmapach. Rodzaje plików graficznych.
 • Sposoby pozyskiwania grafik na potrzeby prac graficznych drukowanych i wyświetlanych

Obsługa programu

 • Podstawy pracy z programem – omówienie interfejsu programu i obszaru roboczego.
 • Korzystanie z przybornika, paska opcji, paneli bocznych. Personalizacja obszaru roboczego.
 • Selekcja – rodzaje selekcji (geometryczne, swobodne, krawędziowe, bazujące na kolorach); modyfikacja i manipulacja zaznaczenia.
 • Praca na warstwach. Tryby mieszania warstw, krycie, style. Warstwy korekcyjne.
 • Tworzenie i modyfikacja masek.
 • Dodatki, jak posługiwać się filtrami.
 • Import – export, konkretyzowanie grafiki.

Praca z tekstem

 • Tworzenie i edycja tekstu.
 • Formatowanie tekstu.
 • Tekst na ścieżce, tekst jako wypełnienie, zniekształcenie tekstu.

Narzędzia do tworzenia rysunków wektorowych

 • Grafika rastrowa vs. wektorowa.
 • Podstawowe narzędzia do rysowania.
 • Szparowanie obiektów – wycinanie elementów obrazu z tła. Tworzenie zaznaczeń z obrysów (ze ścieżek).

Praca z filtrami

 • Korzystanie z filtrów – Galeria filtrów.
 • Dodawanie elementów za pomocą filtrów.
 • Rozmywanie, wyostrzanie, redukcja szumów, korekcja obiektywu, punkt zbiegu, filtry inteligentne.

Retusz i modyfikacja obrazów cyfrowych

 • Zmiana parametrów mapy bitowej.
 • Dostosowanie kolorystyki zdjęć.
 • Narzędzia wykorzystywane do fotomontażu.
 • Tryb obiektowy, podstawowe elementy fotomontażu.

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność obsługi komputera w systemie Ms Windows.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs corel photopaint, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 16 godzin lekcyjnych (45min)
 • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
 • Grupa: 6 – 10 osób
 • Koszt: 350 zł

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowywania materiałów do druku i publikacji w Internecie.

Perspektywy zatrudnienia

Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program kursu

W tym trybie kursu uczestnik wybiera zakres kursu i cel jaki chciałby osiągnąć po ukończeniu kursu. Zagadnienia może wybrać w zakładkach Kurs podstawowy.


Wymagania wstępne

 • Intuicyjna znajomość obsługi komputera,

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs corel photopaint, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla osiągnięcia konkretnego celu kursu)

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnej obróbki fotografii, opracowania i przygotowania innych materiałów do druku lub publikacji w Internecie.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41