Program kursu

 • Wprowadzenie. Grafika wektorowa a rastrowa.
 • Teoria obrazu, rozdzielczość, podstawy koloru, typografia.
 • Podstawy kompozycji, forma i przestrzeń, symetria i asymetria.
 • Zapoznanie z interfejsem programu Adobe Illustrator.
 • Szczegółowe omówienie obszaru roboczego.
 • Poznanie podstawowego narzędzia – Wskaźnik.
 • Typy obiektów graficznych w formacie programu Illustrator – AI.
 • Nauka edycji graficznych obiektów wektorowych.
 • Sposoby nadawania parametrów obiektom wektorowym.
 • Praca z paletą transformacji.
 • Narzędzia z grupy „automatów” rysujących.
 • Techniki rysunku.
 • Zaawansowane techniki rysunku.
 • Konwencje kompozycji graficznych.
 • Praca z tekstem.
 • Tworzenie ikon, infografik.
 • Drukowanie, eksport do różnych formatów w zależności od przeznaczenia materiałów.

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność obsługi komputera w systemie Ms Windows lub MAC OSX.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs obsługi programu Illustrator, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24h lekcyjne
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 399 zł
 • RABAT: do 100 zł STUDENCI

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowywania materiałów graficznych, ikon, przycisków, infografik, ulotek, wizytówek, plakatów i publikacji wielkoformatowych.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Perspektywy zatrudnienia

Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.

Program kursu

W tym trybie kursu uczestnik wybiera zakres kursu i cel jaki chciałby osiągnąć po ukończeniu kursu. Zagadnienia może wybrać w zakładkach Kurs podstawowy. Uczestnik może zaproponować zagadnienia, które chciałby przećwiczyć.


Wymagania wstępne

 • Intuicyjna znajomość obsługi komputera,

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs obsługi programu Illustrator, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla osiągnięcia konkretnego celu kursu)

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: ON-LINE
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 100 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla osiągnięcia konkretnego celu kursu)

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowywania materiałów graficznych, ikon, przycisków, infografik, ulotek, wizytówek, plakatów i publikacji wielkoformatowych.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41

Perspektywy zatrudnienia

Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.