Program kursu

Interfejs użytkownika

 • Korzystanie z plików w InDesign,
 • Omówienie głównych jednostek w programie,
 • Omówienie interfejsu programu,
 • Tworzenie nowego projektu, modyfikowanie projektu,
 • Strony wzorcowe,
 • Elementy interfejsu: warstwy, linie pomocnicze.

Obiekty, zawartość i krzywe

 • Definiowanie własnych próbek koloru,
 • Importowanie grafiki z plików AI, PSD, etc.,
 • Ramka umieszczanie i edycja,
 • Wstawianie grafiki do ramki,
 • Własna ramka z krzywych,

Praca z tekstem

 • Tytuł na ścieżce,
 • Pozostała typografia strony tytułowej,
 • Typografia w dokumencie,
 • Formatowanie akapitów,
 • Grafika na marginesach,
 • Paginacja – łączenie stylu obiektu i akapitu,
 • Przelewanie tekstu,
 • Umieszczanie treści ulotki,

Style znakowe, akapitu i tabel

 • Body tekst i nagłówki,
 • Rodzaje list,
 • Rodzaje tabel i ich style,
 • Szkielet stylów tabeli,
 • Tabele i style akapitowe,
 • Przemienne wypełnienie tabel,
 • Oblewanie tekstem,

Praca z detalami

 • Dodatkowe ilustracje i operacje,
 • Ramka z literaturą,
 • Glify,
 • Odstępy, łamania, dywizy i dopasowania,
 • Alternatywne kroje i kolory,
 • Eksport do pliku PDF,

Wymagania wstępne

 • Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows.
 • Znajomość programów Adobe – podstawowa.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs indesign, Kurs projektowanie prezentacji, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24h lekcyjne
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 500 zł
 • RABAT: 100 zł studenci i uczniowie szkół średnich

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowywania materiałów do druku i publikacji w Internecie.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Perspektywy zatrudnienia

Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.

Program kursu

W tym trybie kursu uczestnik wybiera zakres kursu i cel jaki chciałby osiągnąć po ukończeniu kursu. Zagadnienia może wybrać w zakładkach Kurs podstawowy lub zaproponować własne teamty.

Wymagania wstępne

 • Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows.
 • Znajomość programów Adobe – podstawowa.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla konkretnego celu kursu)

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: ON-LINE
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 100 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla konkretnego celu kursu)

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowywania materiałów do druku i publikacji w Internecie.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41

Perspektywy zatrudnienia

Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.