Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu i uzyskania uprawnień niezbędnych do obsługi wózków widłowych.

Program kursu:

 1. Widomości o dozorze technicznym
 2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 4. Typy wózków
 5. Udźwig i grupa natężenia pracy
 6. Pojęcie stateczności urządzenia
 7. Budowa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia: Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)
 8. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 9. Urządzenia zabezpieczające
 10. Wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne), osprzęt stosowany w wózkach
 11. Obsługa UTB: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończenia pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne
 12. Obsługa: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończenia pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne
 13. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ludzi w koszu praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych itp.
 14. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG)
 15. Warunki bezpiecznej pracy
 16. BHP przy obsłudze urządzeń
 17. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek ? procedura postępowania
 18. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 19. Praktyczna nauka jazdy

Wymagania wstępne dla uczestników

Brak.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą posiadać uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Organizacja:

 • Tryb: weekendy (9.00 – 15.00)
 • Tryb: wieczorowy (16.00 – 20.00)
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 56
 • Grupa: 4-6 osób
 • Koszt: 300 – 500 zł

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • materiały szkoleniowe (skrypt),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych UDT,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • miła atmosfera.

Perspektywy zatrudnienia:

W firmach, w których wykorzystuje się wózki widłowe.

Szkolenia zawodowe

Kurs obsługi wózków widłowych

Pobierz formularz zgłoszeniowy