Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne do opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną,
 • planowanie kompleksowej pomocy i opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną,
 • wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych, opiekuńczych oraz terapeutycznych,
 • udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego podopiecznemu,
 • pobudzanie aktywności do samodzielności życiowej,
 • pobudzanie sprawności fizycznej i psychicznej podopiecznego.

Program kursu Opiekun osób starszych

 1. Anatomia i fizjologia człowieka.
 2. Gerontologia z elementami psychologii.
 3. Elementy terapii zajęciowej.
 4. Pierwsza pomoc.
 5. Techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych.
 6. Podstawowe zasady higieny.
 7. Higiena żywienia człowieka.
 8. Transport wewnętrzny.
 9. Pielęgnowanie chorego leżącego w łóżku.
 10. Pielęgnowanie i rehabilitacja po zabiegach operacyjnych.

Wymagania wstępne

Sprawność fizyczna, zamiłowanie do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chęć niesienia pomocy, życzliwość, cierpliwość, tolerancja.

Dla kogo?

Kurs Opiekun osób starszych skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy jako opiekunowie.


Certyfikacja CKP

 • Podstawowym dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

  • Tryb: weekendy (9.00 – 15.00)
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 64
 • Grupa: 4-6 osób
 • Koszt: 799 zł

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • materiały szkoleniowe (skrypt),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • Certyfikat CKP w języku obcym,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN),
 • miła atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

Perspektywy zatrudnienia:

Domy pomocy społecznej, szpitale, uzdrowiska, opieka w domu.

Trenerzy:

 • Marek Winiarczyk
 • Anna Urbanek

Akademia Opieki Osobistej


Zgłoszenie na kurs

W celu zapisu na szkolenie proszę pobrać formularz z poniższego linka, wypełnić i odesłać na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy