Program kursu

 • Zapoznanie uczestników z interfejsem użytkownika programu księgowego,
 • Podstawowe elementy konfiguracyjne programów księgowego,
 • Omówienie podstawowych funkcji programu księgowego,
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji księgowo – rachunkowej,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych,
 • Wymiana danych między programem księgowym a innymi programami w przedsiębiorstwie,
 • Praktyczne zastosowania oprogramowania księgowego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z księgowością

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs oprogramowanie księgowe, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 15 godz. lekcyjnych (45min)
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 300 zł

Korzyści

Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputerowych programów księgowych oraz ich praktycznego zastosowania w pracy w księgowości.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program kursu

 • Zapoznanie uczestników z interfejsem użytkownika programu księgowego,
 • Podstawowe elementy konfiguracyjne programów księgowego,
 • Omówienie podstawowych funkcji programu księgowego,
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji księgowo – rachunkowej,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych,
 • Wymiana danych między programem księgowym a innymi programami w przedsiębiorstwie,
 • Praktyczne zastosowania oprogramowania księgowego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z księgowością

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs oprogramowania księgowego, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z księgowością

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy