PROJEKTY
realziowane przez CKP


BEZPŁATNY Kurs Pracownik ds. księgowości (180h)

czwartek 13 maja, 2021

Projekt „Outplacement – to się opłaca”

>> PROJEKT ZAKOŃCZONY <<

PROGRAM KURSU

Moduł I – Podatkowo – prawny.

 1. Podatki – pojęcia, podział.
 2. Ordynacja podatkowa.
 3. Obowiązujące prawo podatkowe.
 4. Prawo cywilne.
 5. Prawo spółek handlowych.

Moduł II – Podstaw rachunkowości.

 1. Podstawy prawne rachunkowości /ustawa/.
 2. Księgi rachunkowe.
 3. Konto księgowe.
 4. Funkcjonowanie kont.
 5. Kartoteka ilościowo-wartościowa.
 6. Zestawienie obrotów i sald.
 7. Błędy księgowe.
 8. Zakładowy plan kont.
 9. Ewidencja na kontach analitycznych i syntetycznych.

Moduł III – Księgowość.

 1. Ewidencja kosztów na kontach.
 2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych.
 3. Ewidencja rozrachunków.
 4. Ewidencja środków trwałych.
 5. Ewidencja materiałów i towarów.
 6. Ewidencja kapitałów własnych.
 7. Ewidencja operacji gospodarczych.

Moduł IV – Sprawozdania.

 1. Wynik finansowy.
 2. Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat.
 3. Analiza sprawozdań finansowych.

Moduł V – Księgowość komputerowa.

 1. Program komputerowy do obsługi Księgi przychodów i rozchodów – RACHMISTRZ.
 2. Program komputerowy do wystawiania faktur – REWIZOR.
 3. Program komputerowy do obsługi ZUS – PŁATNIK .

Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1500,00 zł, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i ciepły posiłek.

korzyści płynące z udziału w szkoleniu

W ramach projektu „Outplacement – to się opłaca” zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

Kontakt: Iwona Żebrowska
tel. 535 353 345 e-mail: info@ckp.lublin.pl | szkolenia@ckp.lublin.pl