Program kursu kadry i płace

Moduł I – Prawo pracy

 1. Źródła i zasady prawa pracy
 2. Zatrudnianie pracownika – rodzaj umowy, skutki prawne i konsekwencje, obowiązki pracodawcy
  • niezbędne informacje przed zatrudnieniem pracownika,
  • wybór formy prawnej zatrudnienia i świadczenia,
  • formy i treść zawieranych umów o pracę
  • ochrona danych osobowych pracownika
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej,
 3. Czas pracy
  • normy czasu pracy
  • wymiar czasu pracy
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • systemy czasu pracy
  • ewidencja czasu pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 4. Urlopy wypoczynkowe
  • prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
  • wymiar urlopu
  • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  • urlop w wymiarze proporcjonalnym
  • termin wykorzystania urlopu
  • odwołanie pracownika z urlopu
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 5. Wynagrodzenia
  • rodzaje wynagrodzeń
  • systemy wynagradzania
  • forma wynagrodzeń
 6. Rozwiązanie umowy o pracę
  • formy wypowiedzenia umowy o pracę
  • świadectwo pracy
 7. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
  • prawa i obowiązki pracowników
  • zakaz konkurencji
  • odpowiedzialność pracownicza
  • zakres praw i obowiązków pracodawcy
 8. Dyskryminacja i mobbing w pracy
  • równe traktowanie w zatrudnieniu
  • mobbing
 9. Konsultacje indywidualne (drogą mailową).

Moduł II – Obsługa kadrowa – ćwiczenia

 1. Stosunku pracy
  • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej ze stosunku pracy (umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, porozumienie/wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie/rozwiązanie umowy o pracę, powierzenie, przygotowanie kary porządkowej itp.)
  • sporządzanie i prowadzeni akt osobowych pracownika
  • wystawienie świadectwa pracy
 2. Urlopów wypoczynkowych
  • (ćwiczenia dotyczące rozliczania, ewidencjonowania urlopów wypoczynkowych, sporządzenia planu urlopów)
 3. Czasu pracy
  • (ćwiczenia dotyczące stosowania przepisów z zakresu rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych itp.)
  • Wynagrodzenia
   • przygotowanie listy płac,
   • naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, za czas przestoju
   • potrącenia z wynagrodzenia za pracę (zajęcie komornicze, alimentacyjne)

Moduł III – ZUS

 1. Wprowadzenie – dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa, obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej
 2. Praca z programem „Płatnik”

Moduł IV – Komputerowe programy do obsługi kadr i płac

 1. Rozpoczęcie pracy z programem
  • charakterystyka okiem w programie
  • ustawienie parametrów pracy programu
  • zakładanie firmy
 2. Pracownik
  • dodawanie okresu płacowego
  • zatrudnienie nowego pracownika
  • zdarzenia występujące w trakcie trwania umowy
  • definiowanie wzorców i przypisywanie pracowników do wzorca
  • definiowanie elementów kadrowo-płacowych
  • zbiorcze wprowadzanie danych
  • listy płac
  • naliczanie i zamykanie okresów płacowych
  • rozliczanie potrąceń
  • eksport do programu Płatnik
  • urlopy – zbiorcza edycja zdarzeń
  • organizacja i zarządzanie czasem pracy – wprowadzenie kalendarzy dla pracowników
  • generowanie zestawień

Wymagania wstępne dla uczestnika kursu kadry i płace

 • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows;
 • podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel);

Certyfikacja kursu kadry i płace

Podstawowym dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs kadry i płace, certyfikat zakończenia kursu

Korzyści płynące z ukończenia kursu kadry i płace

Słuchacz po ukończeniu kursu kadry i płace będzie mógł podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń. Kursanci, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie będą mogli na kursie kadry i płace pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

W ramach kursu kadry i płace zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
 • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

Metryczka kursu kadry i płace:

 • Tryb: weekendy
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 48h lekcyjnych
 • Grupa: 6-12 osób
 • Koszt: 550,00 zł
 • Zniżki dla studentów: -5% wartości
 • Zniżki dla grup zorganizowanych: -5% wartości
 • Zniżki przy grupach powyżej 10 osób: -5% wartości

UWAGA!!! Zniżki nie sumują się.


Perspektywy zatrudnienia po kursie kadry i płace

Praca w dziale kadr dużej firmy, prowadzenie spraw kadrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zgłoszenie na kurs kadry i płace

Aby zgłosić chęć udziału w kursie kadr i płace prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Na kurs można zapisać się wykorzystując poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia na szkolenie:
  Program kursu kadry i płace


  Moduł I – Prawo pracy

  1. Źródła i zasady prawa pracy
  2. Zatrudnianie pracownika – rodzaj umowy, skutki prawne i konsekwencje, obowiązki pracodawcy
   • niezbędne informacje przed zatrudnieniem pracownika,
   • wybór formy prawnej zatrudnienia i świadczenia,
   • formy i treść zawieranych umów o pracę
   • ochrona danych osobowych pracownika
   • zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej.
  3. Czas pracy
   • normy czasu pracy
   • wymiar czasu pracy
   • odpoczynek dobowy i tygodniowy
   • systemy czasu pracy
   • ewidencja czasu pracy
   • praca w godzinach nadliczbowych
   • sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
  4. Urlopy wypoczynkowe
   • prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
   • wymiar urlopu
   • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
   • urlop w wymiarze proporcjonalnym
   • termin wykorzystania urlopu
   • odwołanie pracownika z urlopu
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  5. Wynagrodzenia
   • rodzaje wynagrodzeń
   • systemy wynagradzania
   • forma wynagrodzeń
  6. Rozwiązanie umowy o pracę
   • formy wypowiedzenia umowy o pracę
   • świadectwo pracy
  7. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
   • prawa i obowiązki pracowników
   • zakaz konkurencji
   • odpowiedzialność pracownicza
   • zakres praw i obowiązków pracodawcy
  8. Dyskryminacja i mobbing w pracy
   • równe traktowanie w zatrudnieniu
   • mobbing
  9. Konsultacje indywidualne (drogą mailową).

  Moduł II – Obsługa kadrowa – ćwiczenia

   1. Stosunku pracy
    • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej ze stosunku pracy (umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, porozumienie/wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie/rozwiązanie umowy o pracę, powierzenie, przygotowanie kary porządkowej itp.)
    • sporządzanie i prowadzeni akt osobowych pracownika
    • wystawienie świadectwa pracy
   2. Urlopów wypoczynkowych

  (ćwiczenia dotyczące rozliczania, ewidencjonowania urlopów wypoczynkowych, sporządzenia planu urlopów)

   1. Czasu pracy

  (ćwiczenia dotyczące stosowania przepisów z zakresu rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych itp.)

  1. Wynagrodzenia
   • przygotowanie listy płac,
   • naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, za czas przestoju
   • potrącenia z wynagrodzenia za pracę (zajęcie komornicze, alimentacyjne)

  Moduł III – ZUS

  1. Wprowadzenie – dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa, obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej
  2. Praca z programem „Płatnik”

  Moduł IV – Komputerowe programy do obsługi kadr i płac

  1. Rozpoczęcie pracy z programem
   • charakterystyka okiem w programie
   • ustawienie parametrów pracy programu
   • zakładanie firmy
  2. Pracownik
   • dodawanie okresu płacowego
   • zatrudnienie nowego pracownika
   • zdarzenia występujące w trakcie trwania umowy
   • definiowanie wzorców i przypisywanie pracowników do wzorca
   • definiowanie elementów kadrowo-płacowych
   • zbiorcze wprowadzanie danych
   • listy płac
   • naliczanie i zamykanie okresów płacowych
   • rozliczanie potrąceń
   • eksport do programu Płatnik
   • urlopy – zbiorcza edycja zdarzeń
   • organizacja i zarządzanie czasem pracy – wprowadzenie kalendarzy dla pracowników
   • generowanie zestawień

  Wymagania wstępne dla uczestnika kursu kadry i płace

  • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows;
  • podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel);

  Certyfikacja kursu kadry i płace

  Podstawowym dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

  Kurs kadry i płace, certyfikat ukończenia kurs

  Korzyści płynące z udziału w kursie kadry i płace

  Słuchacz po ukończeniu kursu kadry i płace będzie mógł podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń. Kursanci, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie będą mogli na kursie pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

  W ramach kursu kadry i płace zapewniamy:

  • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
  • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
  • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

  Metryczka kursu kadry i płace:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
  • Status: indywidualne
  • Liczba godzin: 40h lekcyjnych
  • Koszt: 3 200,00 zł – do negocjacji
  • Zniżki dla studentów: -5% wartości

  UWAGA!!! Liczba godzin, tematyka jak i cena szkolenia podlegają negocjacjom. Zapraszamy do kontaktu, ustalimy szczegóły kursu.


  Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu kursu kadry i płace

  Praca w dziale kadr dużej firmy, prowadzenie spraw kadrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Zgłoszenie na kurs kadry i płace

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41