Kurs html5 i CSS3.0

Program kursu

 • Omówienie podstawowych zagadnień i technologii WWW (HTML, CSS, HTTP, HTTPS, FTP, Internet, usługi sieci Internet, hosting, serwer WWW).
 • Budowa strony internetowej
 • Omówienie usług sieciowych i ich konfiguracja w tym: Serwery WWW i FTP.
 • Front End vs. Back End.
 • Technologie Front End’owe
 • Środowiska programistyczne i edytory do pisania kodu stron internetowych.
 • Podstawy języka znaczników – HTML.
 • Elementy składowe języka HTML.
 • Osadzanie elementów graficznych i multimedialnych na stronach WWW.
 • Hiperłącza jak siła dokumentów internetowych.
 • Osadzanie formularzy na stronach WWW.
 • CSS – kaskadowe arkusze stylów.
 • Kontrolowanie prezentacji przy użyciu CSS.
 • Zaawansowane właściwości CSS.
 • Grafika webowa – projektowanie na potrzeby WWW.
 • Projektowanie stron przyjaznych użytkownikowi (Usability) i wyszukiwarkom internetowym (SEO).
 • Optymalizacja stron WWW pod kątem SEO.
 • Responsive Web Design (RWD) technika projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany (zapytanie o media (Media Queries)).
 • Publikowanie stron w internecie.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Ten kurs przygotowuje też do zdania:

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status:GRUPOWE
 • Liczba godzin: 30h lekcyjne
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 425,00 zł(przy większej ilości osób zniżki)
 • RABAT: 50,00 zł przy większych grupach
 • Status: INDYWIDUALNE
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – sugerowana: 16h lekcyjnych
 • Ilość osób: 1-2
 • Koszt: 60zł osobogodzina (przy dwóch osobach: 50zł/osobogodzina)

Wymagania wstępne

intuicyjna obsługa komputera i Internetu

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Korzyści

Słuchacze kursu będą mogli zajmować się projektowaniem publikacji internetowych, dokumentów html, witryn WWW, edycją arkuszy stylów, plików html, zdalnym zarządzeniem stroną internetową, aktualizowaniem stron WWW, optymalizacją elementów strony i jej kodu źródłowego (SEO).

Praca

Słuchacze będą mogli pracować w domach mediowych – przy optymalizacji strony, przy aktualizacji stron internetowych i zdalnym zarządzaniu.

Kurs JavaScript i jQuery

Program kursu

 • Nowe elementy języka HTML5 i nowe właściwości arkusza stylów CSS – przypomnienie podstaw.
 • Projektowanie stron WWW Metodą Stopniowego Ulepszania (w jaki sposób pisać kod HTML, tworzyć arkusze CSS i dodawać funkcjonalności JavaScript).
 • Omówienie języka skryptowego po stronie klienta – Client Side Scripting – JavaScript.
 • Algorytmika i podstawy programowania w JavaScript.
 • Syntaktyka języka JavaScript (typy danych, warunki, pętle, funkcje, komunikacja z przeglądarką).
 • Zmienianie właściwości CSS przy użyciu JavaScript.
 • Animacje w CSS3.
 • Biblioteka jQuery – wprowadzenie.
 • Łatwiejszy dostęp do elementów strony przy użyciu jQuery.
 • Efekty wizualne przy użyciu jQuery.
 • Obsługa zdarzeń przy użyciu jQuery.
 • Walidacja formularzy przy użyciu jQuery.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Ten kurs przygotowuje też do zdania:

Wymagania wstępne

 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i Internetem,
 • podstawowa znajomość technologi webowych (html, css).

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 •  
 • Status: GRUPOWE
 • Liczba godzin: 24h lekcyjnych
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 450,00 zł
 • RABAT: 50,00 zł przy większych grupach
 • Status: INDYWIDUALNE
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – sugerowana: 12 godzin
 • Ilość osób: 1-2 osoby
 • Koszt: 70 zł osobogodzina (przy dwóch osobach: 60 zł/osobogodzina)

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Korzyści

Słuchacze kursu będą mogli zajmować się projektowaniem rozbudowanych stron internetowych, edycją arkuszy stylów, plików html, pisanie skryptów JavaScript, dodawanie i manipulacja biblioteką jQuery

Praca

Słuchacze będą mogli pracować w domach mediowych – w charakterze WebDesigner, Junior Front-End Designer SEO Specialist.

Zdobyta wiedza pozwoli na założenie własnej firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych.

Kurs Bootstrap

Program kursu

 • Nowe elementy języka HTML5 i nowe właściwości arkusza stylów CSS – przypomnienie podstaw.
 • Projektowanie stron WWW Metodą Stopniowego Ulepszania (w jaki sposób pisać kod HTML, tworzyć arkusze CSS i dodawać funkcjonalności JavaScript).
 • Omówienie języka skryptowego po stronie klienta – Client Side Scripting – JavaScript.
 • Omówienie istoty frameworków.
 • Framework – Bootstrap – wersje i wprowadzenie.
 • Rusztowanie strony – GRID.
 • Mikroformaty – klasy podstawowe Bootstrap.
 • Zdefiniowane we frameworku elementy strony WWW.
 • Klasy pomocnicze w Bootsrap.
 • Budowanie stron w oparciu o framework w Bootsrap.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Wymagania wstępne

 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i Internetem,
 • podstawowa znajomość technologi webowych (html, css),
 • zalecana jest znajomość Javascript.

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 •  
 • Status: GRUPOWE
 • Liczba godzin: 16h lekcyjnych
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 375,00 zł
 • RABAT: 50,00 zł przy większych grupach
 • Status: INDYWIDUALNE
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – sugerowana: 8 godzin
 • Ilość osób: 1-2 osoby
 • Koszt: 70 zł osobogodzina (przy dwóch osobach: 60 zł/osobogodzina)

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Korzyści

Słuchacze kursu będą mogli zajmować się projektowaniem rozbudowanych stron internetowych, edycją arkuszy stylów, plików html, pisanie skryptów JavaScript, dodawanie i manipulacja biblioteką jQuery

Praca

Słuchacze będą mogli pracować w domach mediowych – w charakterze WebDesigner, Junior Front-End Designer SEO Specialist.

Zdobyta wiedza pozwoli na założenie własnej firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych.