Centrum Kształcenia Proeuropejskiego w Lublinie


Centrum Kształcenia Proeuropejskiego składa się z trzech jednostek organizacyjnych:

Centrum Szkoleniowe

Dział szkoleń zarejestrowany jest w Urzędzie Miejskim w Lublinie oraz wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 2.06/00019/2005.

Agencja Zatrudnienia

Zapisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem 6176.

Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu

Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Lublina Nr 206/P/N

Centrum Praktycznej Nauki Języków Unii Europejskiej

Dział nauki języków zarejestrowany jest w Urzędzie Miejskim w Lublinie oraz wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 2.06/00019/2005.


Misją Centrum Kształcenia Proeuropejskiego jest świadczenie najlepszej jakości usług szkoleniowych:

 • zapewniających spełnienie indywidualnych potrzeb klientów oraz
 • mających wpływ na poprawę sytuacji zawodowej klientów.

Właścicielem Centrum Kształcenia Proeuropejskiego jest mgr Iwona Żebrowska. Pani Iwona jest jednocześnie Dyrektorem Policealnego Studium Zarządzania, Administracji i Handlu.

Dyrektorem Centrum Szkoleniowego w CKP, a także zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych w Policealnym Studium Zarządzania, Administracji i Handlu jest dr inż. Paweł Rowiński. Pan Paweł Rowiński jest także Dyrektorem działu IT w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego oraz trenem umiejętności komputerowych (w zakresie obsługi komputera, pakietów biurowych, baz danych, grafiki komputerowej i tworzenie stron WWW).

Cele strategiczne Centrum Kształcenia Proeuropejskiego:

 • Identyfikacja aktualnych i przyszłych potrzeb klientów w celu zapewnienia indywidualnej oferty szkoleniowej pozwalającej zaspokoić ich rosnące wymagania,
 • Zapewnienie ciągłego rozwoju poprzez poszerzanie zakresu usług szkoleniowych,
 • Stałe powiększanie portfolio zadowolonych klientów,
 • Budowanie zaufania Klientów poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie,
 • Współpraca z kwalifikowany
 • Stałe powiększanie portfolio zadowolonych klientów,
 • Budowanie zaufania Klientów poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie,mi trenerami,
 • Stałe podnoszenie świadomości jakościowej i kwalifikacji pracowników,
 • Zapewnienie Centrum Kształcenia Proeuropejskiego silnej pozycji w branży szkoleniowej.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 • wytyczanie i realizację Celów Jakości, uwzględniających oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron,
 • analizę bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów w celu ciągłego doskonalenia kompleksowości i atrakcyjności świadczonych usług szkoleniowych,
 • profesjonalną sprzedaż usług przy wsparciu merytorycznym pracowników,
 • kreowanie i wykorzystywanie pełnego zaangażowanie kierownictwa i pracowników w spełnianiu wymagań Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłą poprawę efektywności i skuteczności tego Systemu,
 • współpracę z trenerami ukierunkowaną na wspólne pokonywanie problemów i doskonalenie wzajemnej współpracy,
 • monitorowanie realizowanych procesów oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty,
 • odpowiedzialność każdego z pracowników za jakość pracy,
 • sukcesywne doskonalenie funkcjonujących w Firmie procesów mającą na celu jak najpełniejsze sprostanie wymaganiom Klientów.

W związku z powyższym najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do wdrożenia i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania norm ISO 9001:2008.

Iwona Żebrowska
Dyrektor

KREATYWNY ZESPÓŁ CKP


Iwona Żebrowska

Dyrektor zarządzający.

Iwona Żebrowska - właściciel firmy i dyrektor zarządzający.

Paweł Rowiński

Dyrektor ds. dydaktycznych

Paweł Rowiński odpowiedzialny za merytoryczną część procesu kształcenia. Szef działu IT-odpowiedzialny za infrastukturę IT. Dodatkowo dzieli się wiedzą na kursach ICT.

Joanna Mrozińska

Doradca i Pośrednik Pracy w Agencji Zatrudnienia

Joanna Mrozińska z wykształcenia doradca zawodowy - prowadzi procesy rekrutacyjno - personalne w Agencji Zatrudnienia.

Marek Piekarski

Specjalista ds. szkoleń

Marek Piekarski - zajmuje się organizacją i logistyką szkoleń zarówno w siedzibie CKP jak i poza nią.

NASZE OSTATNIE REALIZACJE


Odnawialne źródła energii - projekt szkoleniowo-doradczy, z płatnymi stażami

Opiekun osób starszych i chorych przewlekle - projekt szkoleniowo-doradczy, z płatnymi stażami

Certyfikowane szkolenia: Marketing internetowy - projekt szkoleniowo-doradczy

Europejskie Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Certyfikowany kurs Terapii zajęciowej

Warsztaty programistyczne | dla Małych i Dużych