BLOG
"Wszystko o kursach i szkoleniach... "

Platforma e-learningowa CKP

wtorek 18 sierpnia, 2020

Szkolenia na platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Proeuropejskiego zbudowane są na bazie szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej.

Programy szkoleń i materiały do szkoleń tworzone są przez trenerów prowadzących zajęcia w CKP, w szkołach zawodowych, w centrach kształcenia ustawicznego i na wyższych uczelniach.

Treści przekazywane na szkoleniach są zgodne z wytycznymi MEN odnośnie kierunków kształcenia, uwzględniają potrzeby rynku pracy w Polsce i UE. Programy i materiały są na bieżąco aktualizowane.

Adres platformy: http://e.ckp.lublin.pl

Zakup wybranego szkolenia oznacza:

  • nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych (scenariusze, prezentacje, filmy video) przez 1 rok od dnia zakupu,
  • dowolny moment przystąpienia do testu sprawdzającego opanowanie materiału,
  • możliwość powtarzania testu,
  • zaświadczenie w wersji PDF z podaniem liczby godzin dydaktycznych (warunkiem wystawienia zaświadczenia jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi na teście lub wykonanie zadania zaliczeniowego).

Zapraszamy też na webinaria – szkolenia online grupowe i indywidualne.

Webinarium (ang. web „sieć”, seminar „seminarium”) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe i marketingowe.

Szkolenia komputerowe – preferencje uczestników.

poniedziałek 13 stycznia, 2020

Indywidualne kursy komputerowe

Ostatnimi czasy kursy komputerowe przyjęły formę kursów indywidualnych (wybór uczestników).
Uczestnicy wybierają tą formę ze względu na:
1. Możliwość rozpoczęcia nauki od razu (nie trzeba czekać na zebranie się grupy).
2. Większą efektywność kształcenia.
3. Lepsze dopasowanie tematyki i tempa kształcenia.
4. Elastyczne terminy spotkań (ustalane tylko z trenerem).
5. Możliwość przerwania kursu w każdej chwili – ponieważ nie ma konieczności zakładania „z góry” ilości godzin.
6. Płatność „rozłożona na raty” – ponieważ płaci się za zrealizowane godziny.

Założenia kursów indywidualnych:

1. Minimalna ilość godzin – 2 x 45min (tyle co najmniej musi wynosić jedno spotkanie).
2. Koszt szkolenia podstawowego – od 60 do 100 zł/h.
3. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  – ilość godzin musi wynosić co najmniej 6 x 45 min.

4. Innych limitów brak.

Co do programów szkoleń w przypadku trybu indywidualnego są one ustalane i dopasowywane do potrzeb i możliwości uczestnika.

Natomiast zapisy na szkolenia grupowe prowadzimy na podstawie przesłanych do nas formularzy zgłoszeniowych, które są do pobrania na stronie internetowej pod każdym szkoleniem.

Jaki tryb szkolenia wybrać?

piątek 27 stycznia, 2017

Najczęściej zadawane pytanie: Jaki tryb kursu wybrać: indywidualny czy grupowy?

Wszystko zależy od tematyki kursu oraz od zasobności portfela kursanta. Dla większości szkoleń IT – najbardziej efektywny wydaje się być tryb indywidualny. Kursant ma do dyspozycji trenera na wyłączność, pracuje własnym tempem, bardziej zaawansowani mogą wybierać tematykę kursu. Natomiast w przypadku kursów grupowych uczestnicy mają różną umiejętność obsługi komputera co często jest przyczyną wzajemnego obwiniania się o dynamikę kursu. Jedni chwytają w loci inni muszą kilka razy powtórzyć. Zaletą może być praca w grupach. W przypadku kursów programistycznych często zadania są dzielone pomiędzy uczestników. Tego niestety nie da się zasymulować na kursach prowadzonych w trybie indywidualnym. Liczba godzin kursu indywidualnego może być mniejsza niż na kursach grupowych, co z kolei ma wpływ na cenę kursu.
W przypadku kursów grupowych cena jest ustalona z góry i fakt, że uczestnik nie był na zajęciach nie ma wpływu na zmniejszenie ceny kursu. Natomiast w przypadku kursów indywidualnych uczestnik płaci tylko za godziny zrealizowane.
W każdej kategorii kursów jest podpunkt Organizacja i tam opisane są wszystkie kategorie cen i trybów szkolenia (link do jednej z kategorii #Organizacja Kursu).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt sekretariatem CKP, wyjaśnimy wszelkie watpliwości.

Ostatnio na blogu

Platforma e-learningowa CKP