BLOG
"Wszystko o kursach i szkoleniach... "


Jaki tryb szkolenia wybrać?

piątek 27 stycznia, 2017

Najczęściej zadawane pytanie: Jaki tryb kursu wybrać: indywidualny czy grupowy?

Wszystko zależy od tematyki kursu oraz od zasobności portfela kursanta. Dla większości szkoleń IT – najbardziej efektywny wydaje się być tryb indywidualny. Kursant ma do dyspozycji trenera na wyłączność, pracuje własnym tempem, bardziej zaawansowani mogą wybierać tematykę kursu. Natomiast w przypadku kursów grupowych uczestnicy mają różną umiejętność obsługi komputera co często jest przyczyną wzajemnego obwiniania się o dynamikę kursu. Jedni chwytają w loci inni muszą kilka razy powtórzyć. Zaletą może być praca w grupach. W przypadku kursów programistycznych często zadania są dzielone pomiędzy uczestników. Tego niestety nie da się zasymulować na kursach prowadzonych w trybie indywidualnym. Liczba godzin kursu indywidualnego może być mniejsza niż na kursach grupowych, co z kolei ma wpływ na cenę kursu.
W przypadku kursów grupowych cena jest ustalona z góry i fakt, że uczestnik nie był na zajęciach nie ma wpływu na zmniejszenie ceny kursu. Natomiast w przypadku kursów indywidualnych uczestnik płaci tylko za godziny zrealizowane.
W każdej kategorii kursów jest podpunkt Organizacja i tam opisane są wszystkie kategorie cen i trybów szkolenia (link do jednej z kategorii #Organizacja Kursu).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt sekretariatem CKP, wyjaśnimy wszelkie watpliwości.