Opis kursu:

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowym i ZUS, oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Symfonia, Rachmistrz. Dodatkowo uczestnicy kursu nabędą umiejętność obsługi programu Płatnik i synchronizacji z programami księgowymi.


Program kursu

Moduł I – Podatkowo – prawny.

 1. Podatki – pojęcia, podział.
 2. Ordynacja podatkowa.
 3. Obowiązujące prawo podatkowe.
 4. Prawo cywilne.
 5. Prawo spółek handlowych.

Moduł II – Podstaw rachunkowości.

 1. Podstawy prawne rachunkowości /ustawa/.
 2. Księgi rachunkowe.
 3. Konto księgowe.
 4. Funkcjonowanie kont.
 5. Kartoteka ilościowo-wartościowa.
 6. Zestawienie obrotów i sald.
 7. Błędy księgowe.
 8. Zakładowy plan kont.
 9. Ewidencja na kontach analitycznych i syntetycznych.

Moduł III – Księgowość.

 1. Ewidencja kosztów na kontach.
 2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych.
 3. Ewidencja rozrachunków.
 4. Ewidencja środków trwałych.
 5. Ewidencja materiałów i towarów.
 6. Ewidencja kapitałów własnych.
 7. Ewidencja operacji gospodarczych.

Moduł IV – Sprawozdania.

 1. Wynik finansowy.
 2. Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat.
 3. Analiza sprawozdań finansowych.

Moduł V – Księgowość komputerowa.

 1. Program komputerowy do obsługi Księgi przychodów i rozchodów – RACHMISTRZ.
 2. Program komputerowy do wystawiania faktur – REWIZOR.
 3. Program komputerowy do obsługi ZUS – PŁATNIK .

Wymagania wstępne

 • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows i podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel);

Certyfikacja

 • Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu Księgowość komputerowa

Korzyści

 • Słuchacze nabędą umiejętność prowadzenia księgowości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
 • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

Metryczka kursu:

 • Tryb: weekendy
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 64h lekcyjnych
 • Grupa: 6-12 osób
 • Koszt: 680,00 zł
 • Zniżki dla studentów: -5% wartości
 • Zniżki dla grup zorganizowanych: -5% wartości
 • Zniżki przy grupach powyżej 10 osób: -5% wartości

UWAGA!!! Zniżki nie sumują się.


Perspektywy zatrudnienia

 • Praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości firm z branży MŚP.

Zgłoszenie na kurs

W celu zapisania się na szkolenie można:

1. pobrać formularz z poniższego linka, wypełnić i odesłać na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. lub wykorzystując poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia na szkolenie:
  Program kursu

  Moduł I – Podatkowo – prawny.

  1. Podatki – pojęcia, podział.
  2. Ordynacja podatkowa.
  3. Obowiązujące prawo podatkowe.
  4. Prawo cywilne.
  5. Prawo spółek handlowych.

  Moduł II – Podstaw rachunkowości.

  1. Podstawy prawne rachunkowości /ustawa/.
  2. Księgi rachunkowe.
  3. Konto księgowe.
  4. Funkcjonowanie kont.
  5. Kartoteka ilościowo-wartościowa.
  6. Zestawienie obrotów i sald.
  7. Błędy księgowe.
  8. Zakładowy plan kont.
  9. Ewidencja na kontach analitycznych i syntetycznych.

  Moduł III – Księgowość.

  1. Ewidencja kosztów na kontach.
  2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych.
  3. Ewidencja rozrachunków.
  4. Ewidencja środków trwałych.
  5. Ewidencja materiałów i towarów.
  6. Ewidencja kapitałów własnych.
  7. Ewidencja operacji gospodarczych.

  Moduł IV – Sprawozdania.

  1. Wynik finansowy.
  2. Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat.
  3. Analiza sprawozdań finansowych.

  Moduł V – Księgowość komputerowa.

  1. Program komputerowy do obsługi Księgi przychodów i rozchodów – RACHMISTRZ.
  2. Program komputerowy do wystawiania faktur – REWIZOR.
  3. Program komputerowy do obsługi ZUS – PŁATNIK .

  Wymagania wstępne

  • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows;
  • podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel);

  Certyfikacja

  Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

  Certyfikat ukończenia kursu Księgowość komputerowa

  Korzyści

  W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
  • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
  • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

  Metryczka kursu:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
  • Status: indywidualne
  • Liczba godzin: 64h lekcyjnych
  • Koszt: 4 200,00 zł – do negocjacji
  • Zniżki dla studentów: -5% wartości

  Perspektywy zatrudnienia

  • Praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości firm z branży MŚP.

  Zgłoszenie na kurs

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41