Cele i zadania pedagogiki Montessori

Głównym zadaniem pedagogiki Montessori jest wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dzieci oraz danie im szansy na wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny. Cele te są realizowane między innymi poprzez rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne siły, pracę nad osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli.

Sylwetka Marii Montessori

Maria Montessori (1870-1952), włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessorii”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. M. Montessori krytykowała współczesną sobie szkołę, której symbolem była dla niej „szkolna ławka” – wyrażająca bezruch i tłumienie aktywności dzieci.

Program kursu

 • Kształcenie sensoryczne
 • Kształcenie matematyczne
 • Edukacja kosmiczna
 • Kształcenie językowe
 • Lekcje praktycznego życia

Wymagania wstępne

 • umiejętność pracy z dziećmi
 • pasja

Certyfikacja CKP

 • Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy
 • Status grupowe
 • Liczba godzin: 48
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 649 zł
 • RABAT: do 100 zł przy większych grupach

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • materiały szkoleniowe (skrypt),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
 • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Korzyści

Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputerowych programów kadrowo – płacowych oraz ich praktycznego zastosowania w pracy w dziale kadr i płac.