Program kursu

 • Omówienie podstawowych elementów obszaru roboczego MS Access.
 • Jak korzystać z wbudowanej pomocy programu MS Access?
 • Omówienie podstawowych elementy bazy danych – tabela, kwerenda, formularz, raport, relacja.
 • Omówienie procesu tworzenia bazy danych.
 • Tworzenie bazy danych – konstruowanie tabel.
 • Budowanie relacji – pojęcia klucz podstawowy, klucz obcy.
 • Wprowadzanie i formatowanie danych.
 • Rodzaje danych (tekst, liczba, data, etc.)
 • Pobieranie danych z bazy – tworzenie kwerend.
 • Prezentacja danych pobranych z bazy – tworzenie formularzy i raportów.
 • Drukowanie danych z bazy.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs MS access, Certyfikat ukończenia kursu

Ten kurs przygotowuje też do zdania:

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 16h lekcyjnych
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 599 zł

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wymagania wstępne

 • intuicyjna umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Ms Windows

Korzyści

Słuchacze rozwiną umiejętności związane z pracą w systemie zarządzania bazą danych, nabędą umiejętności tworzenia nowoczesnych, dobrze zorganizowanych baz danych.

Program kursu – zagadnienia do wyboru

 • Omówienie podstawowych elementów obszaru roboczego MS Access.
 • Jak korzystać z wbudowanej pomocy programu MS Access?
 • Omówienie podstawowych elementy bazy danych – tabela, kwerenda, formularz, raport, relacja.
 • Omówienie procesu tworzenia bazy danych.
 • Tworzenie bazy danych – konstruowanie tabel.
 • Budowanie relacji – pojęcia klucz podstawowy, klucz obcy.
 • Wprowadzanie i formatowanie danych.
 • Rodzaje danych (tekst, liczba, data, etc.)
 • Pobieranie danych z bazy – tworzenie kwerend.
 • Prezentacja danych pobranych z bazy – tworzenie formularzy i raportów.
 • Drukowanie danych z bazy.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs MS Access, Certyfikat ukończenia kursu

Ten kurs przygotowuje też do zdania:

Organizacja:

 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 70 zł osobogodzina

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41

Wymagania wstępne

 • intuicyjna umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Ms Windows