Kursy przygotowujące do egzaminów ECDL

Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.
Nagranie prezentacji Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL na temat wdrażania Nowego ECDLa w Polsce można znaleźć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CQ5KyYoQBjw
Kursy na Certyfikat ECDLW Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, jak na rysunku poniżej, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.
Moduły B3, B4, S1, S2, S3, S5, S8 są tożsame ze starymi modułami ECDL. B1 i B2 są zaktualizowaną i zmienioną wersją modułów 1+2+7, S4 nie jest chwilowo w Polsce oferowany, S6 zastępuje dotychczasowego WebStartera, S7 jest zupełnie nowym modułem (pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy online oraz umiejętnościami konfiguracji narzędzi do współpracy online, pracy przy ich użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania plików w chmurze, korzystania z kalendarza online, korzystania z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz z technologii mobilnej).

Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych w zakresie PODSTAWOWYM:

 • ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3 i B4.
 • ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4 oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD.
 • ECDL PTI STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S3.

Perspektywy zatrudnienia

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status:grupowe
 • Liczba godzin: 16-24h lekcyjnych/moduł
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 200-300 zł/moduł
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: 8-16h lekcyjnych/moduł
 • Ilość osób: 1-2
 • Koszt: 400-900 zł/moduł

Wymagania wstępne

W celu przystąpienia do egzaminów ADVANCED i EXPERT trzeba posiadać certyfikację ECDL Base – podstawowy.

Program kursu

Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych w zakresie ZAAWANSOWANYM:

 • ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED.
 • ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów A1, A2, A3 i A4.

Perspektywy zatrudnienia

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich;
 • posiadacz certyfikatów ECDL może przystąpić do egzaminów i stać się egzaminatorem ECDL.

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 16 godzin lekcyjnych (45min)
 • Grupa: 6 – 10 osób
 • Koszt: 250 zł
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina

Wymagania wstępne

Posiadanie certyfikacji ECDL BASE.