Program kursu

 • Zapoznanie uczestników z interfejsem użytkownika programu kadrowo – płacowego,
 • Podstawowe elementy konfiguracyjne programów kadrowo – płacowych,
 • Omówienie podstawowych funkcji programu kadrowo – płacowego,
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • Przygotowanie listy płac,
 • Obsługa programu Płatnik,
 • Wymiana danych między programem kadrowo – płacowym a Płatnikiem,
 • Praktyczne zastosowania oprogramowania kadrowo – płacowego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo – płacowej.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs oprogramowanie kadrowo - płacowe, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia

 

 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 15 godzin lekcyjnych (45 min)
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 300 zł

Korzyści

Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputerowych programów kadrowo – płacowych oraz ich praktycznego zastosowania w pracy w dziale kadr i płac.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program kursu

 • Zapoznanie uczestników z interfejsem użytkownika programu kadrowo – płacowego,
 • Podstawowe elementy konfiguracyjne programów kadrowo – płacowych,
 • Omówienie podstawowych funkcji programu kadrowo – płacowego,
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • Przygotowanie listy płac,
 • Obsługa programu Płatnik,
 • Wymiana danych między programem kadrowo – płacowym a Płatnikiem,
 • Praktyczne zastosowania oprogramowania kadrowo – płacowego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo – płacowej.

Certyfikacja

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs oprogramowania kadrowo - płacowego, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia

 

 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
 • Grupa: 1 – 2osoby
 • Koszt: 60 zł osobogodzina

Korzyści

Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputerowych programów kadrowo – płacowych oraz ich praktycznego zastosowania w pracy w dziale kadr i płac.

Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy