Program kursu Photoshop – podstawowy

Teoria obrazu – opcjonalnie.

 • Teoria obrazu, podstawy koloru (modele barw i palety), typografia.
 • Podstawy kompozycji, forma i przestrzeń, symetria i asymetria.
 • Wszystko o bitmapach. Rodzaje plików graficznych.
 • Sposoby pozyskiwania grafik na potrzeby prac graficznych drukowanych i wyświetlanych

Obsługa programu

 • Podstawy pracy z programem – omówienie interfejsu programu i obszaru roboczego.
 • Obsługa Adobe Bridge.
 • Korzystanie z przybornika, paska opcji, paneli bocznych. Personalizacja obszaru roboczego.
 • Selekcja – rodzaje selekcji (geometryczne, swobodne, krawędziowe, bazujące na kolorach); modyfikacja i manipulacja zaznaczenia.
 • Praca na warstwach. Tryby mieszania warstw, krycie, style. Warstwy korekcyjne.
 • Tworzenie i modyfikacja masek.
 • Dodatki, jak posługiwać się filtrami.
 • Import – export, konkretyzowanie grafiki.

Praca z tekstem

 • Tworzenie i edycja tekstu.
 • Formatowanie tekstu.
 • Tekst na ścieżce, tekst jako wypełnienie, zniekształcenie tekstu.

Narzędzia do tworzenia rysunków wektorowych

 • Grafika rastrowa vs. wektorowa.
 • Podstawowe narzędzia do rysowania.
 • Szparowanie obiektów – wycinanie elementów obrazu z tła. Tworzenie zaznaczeń z obrysów (ze ścieżek).
 • Skalowanie obiektów – obiekty inteligentne.

Praca z filtrami

 • Korzystanie z filtrów – Galeria filtrów.
 • Dodawanie elementów za pomocą filtrów.
 • Rozmywanie, wyostrzanie, redukcja szumów, korekcja obiektywu, punkt zbiegu, filtry inteligentne.

Retusz i modyfikacja obrazów cyfrowych

 • Zmiana parametrów mapy bitowej.
 • Dostosowanie kolorystyki zdjęć.
 • CameraRAW – wstępna edycja zdjęcia.
 • Narzędzia wykorzystywane do fotomontażu.
 • Tryb obiektowy, podstawowe elementy fotomontażu.

Kurs photoshop, Certyfikat ukończenia kursu photoshop

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność obsługi komputera w systemie Ms Windows lub MAC OSX.

Certyfikacja CKP kursu Photoshop

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Kurs obsługi programu Photoshop, Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 16 godzin lekcyjnych (45min)
 • Grupa: 6 – 10 osób
 • Koszt: 350 zł

Korzyści

Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnej obróbki fotografii, opracowania i przygotowania innych materiałów do druku lub publikacji w Internecie.

Zgłoszenie na kurs

W celu zapisania się na szkolenie można:

1. pobrać formularz z poniższego linka, wypełnić i odesłać na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. lub wykorzystując poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia na kurs excel:
  Perspektywy zatrudnienia

  Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.

  Program kursu – średniozaawansowany

  Automatyzacja zadań w Photoshopie

  • Nagrywanie i odtwarzanie operacji.
  • Tworzenie obrazów HDR.
  • Tworzenie panoram.

  Pędzel olbrzymich możliwości

  • Parametry pędzla, dynamiki pędzla, mieszanie kolorów
  • Konfiguracja własnych pędzli.
  • Malowanie (światłem) fotografii.

  Przygotowanie plików na potrzeby internetu

  • tworzenie i modyfikacja plasterków,
  • eksport kodu html,
  • tworzenie galerii.

  Drukowanie

  • kolory procesowe,
  • zarządzanie kolorem,
  • uzyskiwanie zgodności koloru

  Retusz fotografii cyfrowej:

  • formaty zapisu zdjęć,
  • podstawowa korekta fotografii: obracanie, kadrowanie, prostowanie,
  • konfiguracja punktu czerni i bieli,
  • korekcja półcieni,
  • korekcja koloru,
  • korekcja mankamentów obiektywu,
  • usuwanie pyłków i drobnych przekłamań,
  • rozszerzanie charakterystyki tonalnej zdjęcia,
  • wyostrzanie i wyrazistość obrazu,

  Moduł Camera Raw

  • format CameraRaw,
  • optymalizacja modułu,
  • otwieranie i zapisywanie plików,
  • okno dialogowe
  • korekta
  • automatyzacja procesu.

  Fotomontaż:

  • tajniki tworzenia zaznaczeń,
  • proste fotomontaże-podstawowe techniki
  • nakładanie obrazów,
  • efekty tekstowe,
  • kolorowanie fotografii,
  • tworzenie odbić
  • portrety i zdjęcia grupowe,
  • plakat filmowy, sportowy,
  • fotomontaż na potrzeby reklamy

  Wymagania wstępne

  • Intuicyjna znajomość obsługi komputera,
  • znajomość obsługi Photoshop w stopniu podstawowym, lub ukończenie kursu Kurs PhotoShop CS i CC podstawowy.

  Certyfikacja CKP

  Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

  Kurs obsługi programu Photoshop, Certyfikat ukończenia kursu

  Organizacja:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
  • Status: grupowe
  • Liczba godzin: 16 godzin lekcyjnych (45min)
  • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
  • Grupa: 6 – 10 osób
  • Koszt: 350 zł

  Korzyści

  Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik obróbki obrazów cyfrowych, opracowania i przygotowania materiałów do druku lub publikacji w Internecie. Nabędą umiejętność cięcia layoutów stron internetowych zgodnie z zasadami UX/UI.

  Zgłoszenie na kurs

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

  Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

  Perspektywy zatrudnienia

  Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.

  Program kursu

  W tym trybie kursu uczestnik wybiera zakres kursu i cel jaki chciałby osiągnąć po ukończeniu kursu. Zagadnienia może wybrać w zakładkach Kurs podstawowy i Kurs średniozaawansowany.


  Wymagania wstępne

  • Intuicyjna znajomość obsługi komputera,
  • znajomość obsługi Photoshop w stopniu podstawowym, lub ukończenie kursu Kurs PhotoShop CS i CC podstawowy.

  Certyfikacja CKP

  Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

  Kurs obsługi programu Photoshop, Certyfikat ukończenia kursu

  Organizacja:

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
  • Status: indywidualne
  • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
  • Grupa: 1 – 2osoby
  • Koszt: 60 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla osiągnięcia konkretnego celu kursu)

  • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
  • Status: ON-LINE
  • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
  • Grupa: 1 – 2osoby
  • Koszt: 100 zł osobogodzina (możliwość ustalenia kosztu całkowitego dla osiągnięcia konkretnego celu kursu)

  Korzyści

  Słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnej obróbki fotografii, opracowania i przygotowania innych materiałów do druku lub publikacji w Internecie.

  Zgłoszenie na kurs

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny +48 535 353 345 | 81 533 13 41

  Perspektywy zatrudnienia

  Uczestnik kursu może aplikować do agencji reklamowych, domów mediowych lub świadczyć swoje usługi na rynku jako freelancer.