Kurs AutoCAD 3D

AutoCAD to program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Specjalizowane wersje AutoCAD?a (np. AutoCAD Mechanical) umożliwiają również wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D, metodą FBM.
Pierwotnie wykorzystywany był tylko przez mechaników, jednak z czasem został rozszerzony i aktualnie jest używany przez architektów i innych projektantów dzięki temu, że firma Autodesk rozszerzyła program o wiele specjalistycznych ?nakładek? np. AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design itp. AutoCAD jest w tym wypadku podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej branży.
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności tworzenia i wizualizacji elementów projektu w przestrzeni trójwymiarowej.

Program kursu

 • Poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej – Współrzędne x, y i z. Zmiana płaszczyzny
 • Globalny i lokalny układ współrzędnych
 • Modelowanie powierzchniowe – Ustanowienie szkieletu płaskiego do wyciągnięcia 3D
 • Modelowanie bryłowe – Edycja brył w 3 płaszczyznach
 • Wykorzystanie polilinii w celu utworzenia figur obrotowych
 • Wizualizacja obiektów – Ustalanie widoku i położenia w przestrzeni obiektów, widok szkieletowy, widok wyrenderowany
 • Publikacja wyrenderowanych scen

Wymagania wstępne

 • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows
 • umiejętność posługiwania się programem AutoCAD 2D w stopniu średnio-zaawansowanym.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikacja AutoDESK

Na życzenie uczestników jest możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego na Certyfikat AutoDESK (koszt dodatkowy ok. 300zł od osoby)

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24h lekcyjne
 • Grupa: 6-10 osób
 • Koszt: 600 zł
 • RABAT: 100 zł dla studentów i uczniów szkół średnich

Korzyści

Słuchacze rozwiną umiejętności wizualizacji projektów płaskich, a także rozwiną umiejętności poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej.

Program kursu

 • Poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej – Współrzędne x, y i z. Zmiana płaszczyzny
 • Globalny i lokalny układ współrzędnych
 • Modelowanie powierzchniowe – Ustanowienie szkieletu płaskiego do wyciągnięcia 3D
 • Modelowanie bryłowe – Edycja brył w 3 płaszczyznach
 • Wykorzystanie polilinii w celu utworzenia figur obrotowych
 • Wizualizacja obiektów – Ustalanie widoku i położenia w przestrzeni obiektów, widok szkieletowy, widok wyrenderowany
 • Publikacja wyrenderowanych scen

Wymagania wstępne

 • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows
 • umiejętność posługiwania się programem AutoCAD 2D w stopniu średnio-zaawansowanym.

Certyfikacja CKP

Podstawowym certyfikatem jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikacja AutoDESK

Na życzenie uczestników jest możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego na Certyfikat AutoDESK (koszt dodatkowy ok. 300zł od osoby)

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: indywidualne
 • Liczba godzin: ustala słuchacz – 1 spotkanie min 2h (2 x 45min)
 • Certyfikat: wystawiany po min 6 godzinach zajęć.
 • Ilość osób: 1-2 osoby
 • Koszt: 80 zł godzina lekcyjna

Korzyści

Słuchacze rozwiną umiejętności wizualizacji projektów płaskich, a także rozwiną umiejętności poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej.